Закон про біометричні паспорти підписаний Президентом

Новини

Закон про біометричні паспорти підписаний Президентом

11.12.2012

 

29.11.2012 Президент України підписав Закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр".

 

Нагадаємо, що 20.11.2012 року Верховна рада України прийняла цей Закон з пропозиціями Президента. Зокрема депутати погодилися встановити, що особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк документа, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного центрального органу виконавчої влади про відмову від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів, видається відповідний документ, що не містить безконтактного електронного носія, чи задовольняється заява про відмову від внесення інформації до такого носія.

 

Верховна Рада, враховуючи, що передбачена законом можливість продовження строку дії посвідчення особи моряка не відповідає вимогам стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), які передбачають, що інформація, відображена в документі, повинна бути аналогічна тій, що внесена до машинозчитувальної зони та безконтактного електронного носія в документі, підтримала також пропозицію, відповідно до якої посвідчення особи моряка видається на п'ять років. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка воно підлягає обміну в порядку, встановленому для його видачі.

 

Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», народні депутати погодилися, зокрема, із пропозицією Президента встановити, що особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до електронного чіпа, що імплантований у відповідний бланк документа, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до  електронного носія.

 

Відповідно до закону, внутрішній паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, а паспорт громадянина України для виїзду за кордон - у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій.

 

Також, згідно із законом, до Єдиного реєстру вноситьсятака інформація про особу:

 

1) ім´я особи;

 

2) дата народження/смерті;

 

3) місце народження;

 

4) стать;

 

5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;

 

6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

 

7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;

 

8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб´єкт, що видав документ, строк дії документа);

 

9) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

 

10) відцифрований зразок підпису особи;

 

11) відцифрований образ обличчя особи;

 

12) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);

 

13) інформація з відомчих інформаційних систем (ВІС).